Финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

ТЕТАМАТ ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0248-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията.

Основната дейност е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.

Очакваният ефект върху предприятието - кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.

Обща стойност на проекта: 700 000.00лв., от които 350 000.00лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.

4415 Zvanichevo,  Stopanski dvor  42°11'09.1"N 24°15'29.6"E
We believe in the value of people and we are convinced that an organization can work only thanks to the union of motivated professionals, with great sense of responsibility and who can empathize with the customer.
If you think you have these characteristics and want to find out how we do business, send us your application to our address.